Silotanks

De DX3S is de premium silotank vol met innovaties. Met de DX3S heeft DeLaval de lat letterlijk hoger gelegd dan ooit tevoren. Standaard met Crossfire bodem en zijverdamper en een DN100 uitloop inclusief separate melkinlaat. De DX3S is het toonbeeld van afwerking met hoge prestaties. Deze maken de DX3S onze beste garantie voor uw kostbare product:

  • Volledig RVS van bodem tot bordes met hoogwaardige PUR isolatie tot wel 60 cm dik;
  • DN100 uitloop met separate melkinlaat geschikt voor alle type melkstallen en AMS systemen;
  • 2 zijlings geplaatste Crossfire verdampers, perfect voor kleine en ook grote hoeveelheden melk;
  • Digitale niveaumeting met overloopbeveiliging;
  • Grote range aan RVS alkoven, schuin, recht, met of zonder deur met codeslot.
WIj denken met u mee en flexibiliteit staat bij ons hoog aangeschreven. Daarom kunnen wij u in alle gevallen een passende oplossing bieden. 
 
Maatvoering en inhoudsmaten

Monstername

Op de silotank zit een goed gekeurde monsternamekraan. Deze bemonstering methode is goedgekeurd door het COKZ waardoor wij hiermee voldoen aan de eisen die er door de zuivel wordt gesteld. Wij waren met deze innovatie de eerste die door deze methodiek het mogelijk maakte om silotanks te mogen plaatsen. Wij zijn daarom ook enrom trots dat inmiddels 60% van de melkveehouders kiest voor een Silotank. 

Roerwerk

Het roerwerk heeft in de melkkoeltanks een belangrijke taak binnen het koelproces. Het zorgt er tevens voor dat de melk homogeen van sturctuur blijft. Al deze eisen zijn uitvoerig getest. Onze silotanks zijn uitgerust met volledig in RVS uitgevoerde roewerkblad. De bladen zijn zo ontworpen dat slechts een kleine hoeveelheid melk nodig is om het roerwerk in de melk te laten roeren. Dit zorgt ervoor dat de melk op een snelle en efficiente wordt gekoeld. 

Volledige zekerheid

Al onze silotanks worden voorzien van onze geavanceerde T300 besturingsunit. Uw melkkoeltank wordt hiermee 24 uur per dag mee gemonitord. Afwijkingen worden automatisch aan u gemeld. Hierdoor voorkomt u bijv. dat foutieve handelingen on opgemekt blijven. Storingen worden kunnen sneller worden opgemerkt wat stilstand tot een minimum beperkt. De T300 unit kan met elk wiilekeurig melksysteem communiceren. Dit maakt dat u onafhankelijk van uw melksysteem met een gerust gevoel de melk kunt opslaan. WIj ontzorgen en u kunt zich richten op andere belangrijke zaken in uw onderneming.